EngelenTweedeKamer

Engelen: Kamer snapt niet wat in EU op het spel staat

De Tweede Kamer debatteerde deze week over verkleining van het EU-takenpakket en over de Europese meerjarenbegroting. „Vreemd dat de Kamer wel uitgebreid spreekt over dit soort futiele zaken, maar niet een heel groot debat wijdt aan de overdracht van bevoegdheden naar de Commissie.”

Nederland „staat aan vooravond van een staatsgreep”, stelde onlangs financieel geograaf prof. dr. Ewald Engelen van de Universiteit van Amsterdam onomwonden in een column in De Groene Amsterdammer. „Een putsch van metaal en papier, juristen en technocraten, achterafkamertjes en persconferenties.”

Door „die vermaledijde EMU en de begrotingsunie die zij afdwingt”, betoogde Engelen, „worden wij, vrije burgers van Nederland, horigen van de koning van Brussel: de euro.”

Lees verder

Comments are closed.