image

‘Politieke partijen zouden eens moeten ophouden met het dumpen van zittende Kamerleden’

OPINIE Het gemiddeld Kamerlidmaatschap duurt amper nog drieënhalf jaar. Ervaring en dossierkennis tellen minder dan scoren bij de interruptiemicrofoon, schrijven oud-Kamerleden Roland Kortenhorst en Gerrit Valk.

In de Volkskrant van 3 juli constateert Halbe Zijlstra dat de Tweede Kamer door eigen toedoen behoorlijk verzwakt is geraakt. Het regent Kamervragen (zowel mondeling als schriftelijk), spoeddebatten (nu 30-ledendebatten geheten) en zelfs de moties van afkeuring en wantrouwen vliegen de bewindspersonen om de oren. Kortom: van deze in vroeger tijden gevreesde instrumenten van parlementaire controle verschiet geen minister of staatssecretaris meer en ze krijgen nauwelijks meer aandacht in de media.

Helaas heeft Zijlstra gelijk. De Tweede Kamer lijkt meer en meer op een theater waarin de artiesten over elkaar heen buitelen voor media-aandacht, altijd verontwaardigd, diep teleurgesteld of verbijsterd. Verdieping, inhoudelijk debat of bouwen aan gedegen (mede)wetgeving is nog maar een zeldzaamheid. De mate van gezag valt moeilijk te meten, maar wij denken dat in vergelijking met pakweg tien, twintig jaar geleden de volksvertegenwoordiging veel van haar vroegere gezag heeft verloren.

Lees verder

Comments are closed.